Lleis i normatives de Catalunya

Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia.

LLEI 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família.

INSTITUT CATALÀ DE L’ACOLLIMENT I DE L’ADOPCIÓ. Documentació i formularis

CODI DE SUCCESSIONS. LLEI 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions.

LLEI D’ADOPCIÓ. LLEI 3/2005, de 8 d’abril, de modificació de la Llei 9/1998, del Codi de Família, de la Llei 10/1998, d’unions estables de parella, i de la Llei 40/1991, del Codi de Successions per causa de mort en el Dret Civil de Catalunya, en matèria d’adopció i tutela.

Resolució 1709NI del Parlament de Catalunya, sobre el respecte ala diversitat d’orientacions sexuals

Scroll al inicio